Lokalizacja: pl. Solny 16 w pobliżu Rynku

Widok: zabytkowe kamienice