Lokalizacja: pl. Rodła 8

Widok: panorama Szczecina z górującą nad nią bazylika archikatedralną św. Jakuba