Lokalizacja: al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

Widok: panorama zabytkowej części Łodzi